Delivering iBooks & Design

Traducció

Traduïm totes les llengües europees. Totes les combinacions són possibles. També traduïm el mateix text d’una llengua de partida a diverses, per tal d’oferir al client un servei complet amb una mínima gestió.
El nostre treball inclou, si és necessari, l’adaptació als diferents usos i costums de cada país.
Ens agrada el que fem i per això dediquem tot el nostre esforç a fer-ho bé.