Delivering iBooks & Design

Revisió tècnica i correcció

Totes les nostres traduccions se sotmeten a un rigorós control de qualitat que inclou la revisió tècnica, en cas d’especialització del contingut, i les correccions estilística i ortotipogràfica en tots els casos.